AFFÄRSENHET

Emission Control

Bolagen inom affärsenheten erbjuder produkter och lösningar som kontrollerar och fångar upp utsläpp och säkerställer processflöden

En stark drivkraft som skapar affärsmöjligheter är samhällets ökade krav på industrin att minska sin miljöpåverkan, till exempel vad gäller avgasrening.

Vi levererar tätningar, kompletta system och instrument för gas och vattenanalys, mätning for debitering av vatten och spillvatten, återvinning av spillvärme samt övervakning och rening av rökgaser från utsläpp. Vårt erbjudande omfattar såväl egna produkter och varumärken som modifierade produkter samt handelsprodukter.

Vår kundbas består framförallt av nordiska bolag inom petrokemisk industri och olja och gas samt internationella företag inom marinsektorn.

Kontaktperson

Affärsenhetschef Emission Control

John Åge Lazar
+45 222 386 37
john.aage.lazar@addtech.com

Våra bolag
Affärsområden
Affärsenheter
Land