AFFÄRSENHET

Process Systems

Affärsenhetens bolag producerar komponenter, utrustning och system för att effektivt skapa och bearbeta flöden.

Hållbara lösningar och produkter står i fokus för vårt kunderbjudande. Genom ett nära samarbete, där lösningar utvecklas gemensamt för att möta högt ställda krav, effektiviseras och optimeras kunder produktionsprocesser.

De produkter som framförallt erbjuds är transport- och lyftkedjor samt system för rening av avloppsvatten, samt utstyr och system till framställningsprocesser till kemi- och läkemedelsindustrin.

Våra kunder finns främst i Europa inom skog, papper och massa, kraftverk samt - fordons, kemi och läkemedelsindustrin men även valda internationella marknader inom vattenrening.

Kontaktperson

Affärsenhetschef Process Systems

Mikael Keränen
+46 702 721 707
mikael.keranen@addtech.com

Våra bolag
Affärsområden
Affärsenheter
Land