Necks Electric

Necks Electric i Sverige erbjuder ett brett produktprogram för distributions- och transmissionsnät samt utomhusställverk. Med sin kärnverksamhet i transmissionsnät, har bolaget en viktig roll i utbyggnaden av det svenska elnätet. Förutom produktförsäljning, bidrar Necks Electric med teknisk support och skräddarsydda lösningar och leveranser för sina kunder.

Jesper Österman,
VD Necks Electric

- Vår marknadsledande position i Sverige beror på vår unika helhetslösning för transmissionsprojekt, säger Jesper Österman, VD Necks Electric. Vi har expertkunskap inom området och dessutom egen tillverkning i vårt systerbolag Necks IMP i Polen. Vårt kompletta produktprogram sträcker sig från 52 upp till 420 kilovolt.

Necks Electric har under lång tid samarbetat med Addtechbolagen Necks IMP, Eurolaite Oy i Finland, EB Elektro AS i Norge och nu även Arruti och Allied Insulators.

- För mig handlar co-creation mycket om att vi som systerbolag tänker och agerar så att alla gynnas av samarbetet, säger Jesper. Att vi konkret delar kunskap och tillför en extra dimension till varandra inom koncernen. Det här leder i förlängningen till en mycket dynamisk miljö som skapar stora konkurrensfördelar för Addtechbolagen. Jag ser stora möjligheter för oss att skapa hållbara affärer inom transmissionsområdet under lång tid framöver tillsammans med Arruti och Allied.

Necks Electric förbättrar kontinuerligt sitt hållbarhetsarbete, framför allt vad gäller miljöaspekten; bland annat genom att successivt öka användningen av produkter med koldioxidsnål aluminium.

- Våra kunder efterfrågar idag hållbara och högkvalitativa produkter. Som marknadsledande materialleverantör i Sverige ligger vi långt fram för att kunna erbjuda mer klimatsmarta produkter. Här har hållbarhetsteamet på Addtech bidragit med sin kompetens på ett mycket positivt sätt kring hur Necks Electric ska jobba inom hållbarhetsområdet på såväl kort som lång sikt. Ännu ett bra exempel på hur vi inom koncernen kan skapa hållbara affärer tack vare co-creation, avslutar Jesper Österman.