FÖRVÄRV

Vi söker bolag att behålla och utveckla

Förvärv är en viktig del i Addtechs affärsidé. Vi letar alltid efter entreprenörer och teknikhandelsbolag som kan förstärka befintliga verksamheter eller bidra med nya produkt- eller marknadssegment där det finns förutsättningar att ta ledande positioner.

Addtech köper bolag för att behålla och vidareutveckla dem långsiktigt. Nya bolag tillför närvaro på nya delmarknader, kompletterar agenturer och leverantörer samt, kanske allra viktigast, tillför kompetenta medarbetare med en stark känsla för entreprenörskap. Addtech är en finansiellt stark, väletablerad och engagerad ägare med tydliga mål och verktyg för utveckling och lönsamhet.

Vi söker bolag med:

  • Lönsamhet och tillväxtpotential
  • Högt kunskaps- och teknikinnehåll
  • Utvecklade leverantörsrelationer
  • Nischmarknadsfokus
  • Relationsförsäljning

 

Vi utvecklar bolaget genom aktivt ägande

Addtech är en långsiktig industriell ägare som tror på frihet under ansvar. I vår decentraliserade organisation värdesätter vi entreprenörskap och bolagen drivs vidare under egna varumärken. Vi coachar och stöttar entreprenörerna i utvecklingen av bolagen och ger dem tillgång till Addtechs nätverk och resurser.

 

Varför sälja till Addtech?

  • Behåll relationer
  • Realisera värden
  • Generationsskifte
  • Trygg arbetsplats
  • Tillför kompetens och nätverk
Förvärv koncernen 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014
Antal förvärv 11 10 10 9 5
Nettoomsättning 698 503 643 540 299
Anta anställda 171 129 161 140 87

*Avser helårsbasis vid förvärvstidpunkten

Våra dotterbolag