Affärsområden4
Dotterbolag130
Länder20
Antal anställda2600

VÅR VERKSAMHET

Addtechs verksamhet består av drygt 130 självständiga dotterbolag som under sina respektive varumärken säljer tekniska komponenter och delsystem till kunder inom framför allt tillverkande industri och infrastruktur. Moderbolagets roll i koncernen är att genom styrning, uppföljning, utbildning och förvärv skapa optimala förutsättningar för dotterbolagens lönsamhet och tillväxt.


VÅRA AFFÄRSOMRÅDEN

Verksamheten organiseras i fyra affärsområden. Läs mer om våra affärsenheter under respektive affärsområde.

VÅRA DOTTERBOLAG

Addtech består av drygt 130 bolag som säljer högteknologiska produkter och lösningar.

MARKNAD

Addtech består av cirka 130 bolag som ingår i den internationella teknikhandelsmarknaden.