Affärsområden

4

Dotterbolag

130

Länder

20

Antal anställda

2700

VÅR VERKSAMHET

Addtechs verksamhet består av drygt 130 självständiga dotterbolag som under sina respektive varumärken säljer tekniska komponenter och delsystem till kunder inom framför allt tillverkande industri och infrastruktur. Moderbolagets roll i koncernen är att genom styrning, uppföljning, utbildning och förvärv skapa optimala förutsättningar för dotterbolagens lönsamhet och tillväxt.

Vår verksamhet


VÅRA AFFÄRSOMRÅDEN


Verksamheten organiseras i fyra affärsområden. Läs mer om våra affärsenheter under respektive affärsområde.

VÅRA DOTTERBOLAG


Addtech består av drygt 130 bolag som säljer högteknologiska produkter och lösningar.

MARKNAD

Addtech består av drygt 130 bolag som ingår i den internationella teknikhandelsmarknaden.