MÅL & STRATEGIER

Ledande inom värdeskapande teknikhandel

Addtechs vision är att vara ledande inom värdeskapande teknikhandel. Det innebär att vi ska vara en mervärdeskapande länk mellan tillverkare och kunder och erbjuda högteknologiska produkter och lösningar till industriföretag.

Mål

Strategier

R/RK 45% Lönsamheten per dotterbolag ska uppgå till minst 45 procent, mätt som rörelseresultat dividerat med rörelsekapital.

Vill du veta mer om vår verksamhet?