Kalender


2019-10-24
Delårsrapport april – september 2019
En telefonkonferens på engelska kommer att hållas 14.00 CET på telefon +46 8 121 335 49. Konferens-ID: 465716


2020-02-05
Delårsrapport April – december 2019


2020-05-13
Bokslutskommuniké april 2019 - mars 2020