Kalender


2021-05-18
Bokslutskommuniké april 2020 - 31 mars 2021

En telefonkonferens och webbsändning på engelska arrangeras i anslutning till rapporten, klockan 10.00.

För deltagande på konferensen:
Telefon: +46 8 566 426 51 PIN: 39261603#
Webbsändning: https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=62B48E91-80BF-40A5-BCA4-8BADC06D997D

Internationella telefonnummer finns tillgängliga här: https://event.sharefile.com/share/view/s84220495bb4b47b2abfff950788bcd35


2021-07-16
Delårsrapport april - juni 2021


2021-10-28
Delårsrapport april - september 2021


2022-02-08
Delårsrapport april - december 2021