Kalender

2019-07-12
Delårsrapport april – juni 2019


2019-08-29
Årsstämma


2019-10-24
Delårsrapport april – september 2019


2020-02-05
Delårsrapport April – december 2019


2020-05-13
Bokslutskommuniké april 2019 - mars 2020