Kalender

2019-08-29
Årsstämma kommer att hållas torsdag den 29 augusti 2019, kl. 13.00 på IVA:s Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 12.30.


2019-09-19
Kapitalmarknadsdag i Stockholm för investerare, analytiker och media.


2019-10-24
Delårsrapport april – september 2019


2020-02-05
Delårsrapport April – december 2019


2020-05-13
Bokslutskommuniké april 2019 - mars 2020