Addtechs största ägare 2018-05-31

Ägare Aktier (A) Aktier (B) % kapital % röster
Totalt 15 största ägarna 3 008 724 35 201 825 56,0 67,1
Anders Börjesson (familj) 1 500 948 121 500 2,4 15,6
Tom Hedelius 1 447 776 16 200 2,1 14,9
Swedbank Robur Fonder 6 420 560 9,4 6,6
Lannebo Fonder 5 592 890 8,2 5,7
SEB Investment Management 4 903 917 7,2 5,0
Livförsäkringsbolaget Skandia 2 620 640 3,8 2,7
State Street Bank And Trust Client 2 036 597 3,0 2,1
Odin Fonder Sverige 1 900 633 2,8 2,0
State Street Bank And Trust Com. Boston 1 831 218 2,7 1,9
JP Morgan Bank Luxenbourg S.A. 1 814 550 2,7 1,9
Sandrew AB 1 800 000 2,6 1,8
Familjen Säve 60 000 1 190 000 1,8 1,8
Handelsbankens Fonder 1 725 868 2,5 1,7
SSB Client Omnibus AC 1 697 252 2,5 1,7
Odin Fonder Norden 1 530 000 2,2 1,6

Ovanstående siffror baseras på totalt antal aktier (inklusive eget innehav).