Addtechs största ägare 2017-12-29

Ägare Aktier (A) Aktier (B) % kapital % röster
Totalt 15 största ägarna 3 000 660 35 446 894 56,4 67,3
Anders Börjesson (familj) 1 496 916 121 050 2,4 15,5
Tom Hedelius 1 447 776 16 200 2,1 14,9
Swedbank Robur Fonder 6 420 560 9,4 6,6
Lannebo Fonder 6 054 680 8,9 6,2
SEB Investment Management 4 779 802 7,0 4,9
Livförsäkringsbolaget Skandia 2 530 227 3,7 2,6
Odin Fonder Sverige 2 100 633 3,1 2,2
State Street Bank And Trust Client 2 018 042 3,0 2,1
State Street Bank And Trust Com. Boston 1 965 218 2,9 2,0
Handelsbankens Fonder 1 840 559 2,7 1,9
Sandrew AB 1 800 000 2,6 1,8
Familjen Säve 60 000 1 200 000 1,8 1,8
JP Morgan Bank Luxenbourg S.A. 1 668 348 2,4 1,7
SSB Client Omnibus AC 1 501 575 2,2 1,5
Odin Fonder Norden 1 430 000 2,1 1,5

Ovanstående siffror baseras på totalt antal aktier (inklusive eget innehav).