Addtechs största ägare 2018-01-31

Ägare Aktier (A) Aktier (B) % kapital % röster
Totalt 15 största ägarna 3 004 692 35 392 328 56,3 67,3
Anders Börjesson (familj) 1 496 916 121 050 2,4 15,5
Tom Hedelius 1 447 776 16 200 2,1 14,9
Swedbank Robur Fonder 6 420 560 9,4 6,6
Lannebo Fonder 5 749 070 8,4 5,9
SEB Investment Management 4 902 235 7,2 5,0
Livförsäkringsbolaget Skandia 2 367 117 3,5 2,4
Odin Fonder Sverige 2 100 633 3,1 2,2
Handelsbankens Fonder 2 020 895 3,0 2,1
State Street Bank And Trust Client 2 018 864 3,0 2,1
State Street Bank And Trust Com. Boston 1 966 218 2,9 2,0
Sandrew AB 1 800 000 2,6 1,8
Familjen Säve 60 000 1 190 000 1,8 1,8
JP Morgan Bank Luxenbourg S.A. 1 690 327 2,5 1,7
SSB Client Omnibus AC 1 599 159 2,3 1,6
Odin Fonder Norden 1 430 000 2,1 1,5

Ovanstående siffror baseras på totalt antal aktier (inklusive eget innehav).