Addtechs största ägare 2018-06-29

Ägare Aktier (A) Aktier (B) % kapital % röster
Totalt 15 största ägarna 3 008 724 34 451 703 54,9 66,3
Tisenhult Invest AB 1 500 948 61 500 2,3 15,5
Tom Hedelius 1 447 776 16 200 2,1 14,9
Swedbank Robur Fonder 6 420 560 9,4 6,6
Lannebo Fonder 5 223 525 7,7 5,4
SEB Investment Management 4 824 176 7,1 5,0
Livförsäkringsbolaget Skandia 2 634 232 3,9 2,7
State Street Bank And Trust Client 2 019 287 3,0 2,1
Odin Fonder Sverige 1 900 633 2,8 2,0
State Street Bank And Trust Com. Boston 1 831 218 2,7 1,9
Sandrew AB 1 800 000 2,6 1,8
Familjen Säve 60 000 1 190 000 1,8 1,8
SSB Client Omnibus AC 1 720 642 2,5 1,8
Handelsbankens Fonder 1 645 905 2,4 1,7
JP Morgan Bank Luxenbourg S.A. 1 633 825 2,4 1,7
Odin Fonder Norden 1 530 000 2,2 1,6

Ovanstående siffror baseras på totalt antal aktier (inklusive eget innehav).