Addtechs största ägare 2018-11-30

Ägare Aktier (A) Aktier (B) % kapital % röster
Totalt 15 största ägarna 3 061 152 35 704 807 56,8 68,2
Tisenhult Invest AB 1 527 162 61 050 2,3 15,8
Tom Hedelius 1 473 990 16 200 2,1 15,2
Swedbank Robur Fonder 6 101 560 8,9 6,3
SEB Investment Management 5 045 062 7,4 5,2
Lannebo Fonder 4 771 926 7,0 4,9
State Street Bank And Trust Client 3 756 206 5,5 3,9
Livförsäkringsbolaget Skandia 2 596 255 3,8 2,7
Brown Brothers Harriman & Co 2 526 606 3,7 2,6
Odin Fonder Sverige 1 900 633 2,8 2,0
State Street Bank And Trust Com. Boston 1 880 399 2,8 1,9
Sandrew AB 1 800 000 2,6 1,8
Familjen Säve 60 000 1 190 000 1,8 1,8
Odin Fonder Norden 1 530 000 2,2 1,6
JP Morgan Bank Luxenbourg S.A. 1 459 270 2,1 1,5
Skandia Fonder 1 069 640 1,6 1,1

Ovanstående siffror baseras på totalt antal aktier (inklusive eget innehav).