Addtech som investering

Addtech skapar långsiktiga aktieägarvärden via cirka 130 självständiga dotterbolag. Genom ett aktivt ägande arbetar vi för att öka dotterbolagens tillväxt och resultat.

Utöver den löpande verksamheten är företagsförvärv central för resultattillväxt och utveckling. Dels genom att det tillkommer agenturer, medarbetare och kunder och dels genom det multipelarbitrage som uppstår när förvärvade bolag införlivas i verksamheten.

Aktieägarvärde i tre steg: