Valutec

Skellefteåföretaget Valutec erbjuder marknadens bredaste produktprogram inom virkestorkning. Med över 4 000 levererade virkestorkar är bolaget idag ledande i Europa vad gäller värdeskapande virkestorkar och intelligenta styrsystem.

Robert Larsson, VD Valutec

- Marknadens vilja att öka användandet av trä är den yttersta anledningen till vår existens, säger bolagets VD Robert Larsson. Vårt fokus när det gäller hållbara affärer är framför allt att tillverka virkestorkar med lång livslängd. Jag uppskattar att våra torkhus håller i åtminstone 40 till 50 år. Dessutom har torkarna låga underhållskostnader och en effektiv energianvändning i hela torkprocessen.

De positiva hållbarhetseffekterna av detta är något som allt fler kunder ser fördelarna med. Bolaget står för all know-how, konstruktion och även utveckling av det intelligenta styrsystem som är viktigt för bland annat optimering av energiförbrukningen på sågverket.

- Våra torkar är byggda i rostfritt stål vilket ger dem en betydligt längre livslängd än de torkar som finns på marknaden i aluminium, säger Robert. Vi erbjuder alla varianter av virkestorkar och kan därför bygga skräddarsydda lösningar efter kundens specifika behov. Torkarna har också låg energiförbrukning, vilket uppskattas av våra kunder i deras hållbarhetsambition att reducera sin klimatpåverkan.

För cirka 20 år sedan påbörjade Valutec ett utvecklingsarbete för att bygga in mer intelligens i sina styrsystem. Då skapades ett så kallat expertsystem med en torksimulator för att underlätta för sågverkens operatörer att optimera hela torkprocessen.

- Vi har fortsatt att utveckla vårt intelligenta styrsystem och idag ligger det i absolut framkant av teknikutvecklingen för virkestorkar, menar Robert. 

Vår unika simulatorteknologi kan till exempel räkna ut energieffektiviteten genom att simulera fram energiförbrukningen i torkprocessen, kvalitet, kapacitet och kostnad för att samtidigt justera och optimera detta.

Trä är naturligt, hållbart och återvinningsbart och idag ett av de vanligaste byggnadsmaterialen. Efterfrågan på träprodukter ökar i många delar av världen.

- Jag är övertygad om att trä kommer fortsätta ta marknadsandelar från andra byggnadsmaterial. I mitt huvud bör vi använda trä eftersom det är förnyelsebart och mer CO2-effektivt än andra material. Det kommer kontinuerligt nya produkter i trä, till exempel korslimmat trä (CLT) som växer starkt och efterfrågas till byggen av allt från flerbostadshus till industrifastigheter. Dessutom gör samhällets och industrins ökande fokus på hållbarhet trä till en framtidsprodukt, avslutar Robert Larsson