Emcomp

Många av Addtechs bolag har långvariga och nära samarbeten med sina leverantörer. Ett bra exempel på det är Addtechs svenska dotterbolag Emcomp som sedan 1998 har ett framgångsrikt partnerskap med CBI i Sydafrika. CBI är Emcomps huvudsakliga leverantör av hydraulmagnetiska säkringar som är betydligt mer energieffektiva jämfört med traditionella säkringar.

"En hållbar leverantörskedja är en förutsättning för lönsamma affärer"

Andreas Anselmius, Emcomp

- Tack vare vårt nära partnerskap har vi på Emcomp stora möjligheter att utveckla CBI i positiv riktning när det gäller prioriterade områden inom hållbarhet, säger Andreas Anselmius, VD på Emcomp. Det kan till exempel handla om arbetsförhållanden eller produktionsförbättringar. Därmed inte sagt att CBI på något sätt är dåliga inom hållbarhet – tvärtom. Så vi kan lära oss av varandra för att successivt blir ännu bättre på att bidra till en mer hållbar värld.

Emcomp ligger i startgroparna för att dra igång ett utvecklingsprogram inom hållbarhet tillsammans med CBI. Syftet är att skapa ett gemensamt fokus för att kontinuerligt utveckla och förbättra viktiga hållbarhetsparametrar.

- En hållbar leverantörskedja är en förutsättning för lönsamma affärer, menar Andreas Anselmius. Idag har många av våra kunder minst lika mycket fokus på miljö- och hållbarhetsfrågor som på pris och kvalitet. Därför är det viktigt att Emcomp och CBI utvecklar partnerskapet ytterligare och att vi tillsammans bestämmer vilka hållbarhetsmål som ska prioriteras och vad vi måste bli ännu bättre på.

Addtech-koncernen har en hög ambition för att alla dotterbolag ska skapa hållbara leverantörskedjor och driva hållbarhetsfrågorna framåt.

- Moderbolaget har den senaste tiden haft ett väldigt starkt fokus på hållbarhet, säger Andreas Anselmius. Vi på Emcomp har till exempel fått hjälp med att jobba igenom vår utvecklingsplan för de kommande tre åren. Här ingår seminarier där vi diskuterar varför, vad och hur vi ska bli ännu bättre inom hållbarhetsområdet. Förutom vårt utvecklingsprogram med vår partner CBI, finns det annat som vi kan utveckla och förbättra, till exempel måste vi ju frakta våra produkter på något sätt; från CBI i Sydafrika till Europa och Hong Kong. Här har vi ett tydligt uttalat mål att arbeta med sjöfrakt så mycket som möjligt och på så sätt minska våra koldioxidavtryck.