Stigab

Ett av våra prioriterade hållbarhetsmål är att öka andelen kvinnor inom Addtech. Vi anser att de bästa teamen är dem med mångfald, där jämn könsfördelning är en viktig del. Jämställda team är ofta innovativa, högpresterande och förenar olika perspektiv och erfarenheter på ett optimalt sätt.

- Förr i tiden fanns nog förutfattade meningar vad gäller kvinnor och teknik – men det upplever jag inte längre som något problem, menar Helena Benjamin, utesäljare på Stigab i Stockholm. Jag har jobbat inom teknikbranschen i 25 år och känner att det successivt sker en attitydförändring i rätt riktning. Min säljroll på Stigab handlar huvudsakligen om projektledning, där jag fungerar som sambandscentral mellan kund och leverantör. Så förutom viss teknisk kompetens är det viktiga att kunna bygga relationer, skapa förtroende och driva projekt framåt.

Stigab ingår i affärsområdet Electrification och erbjuder komponenter och kundanpassade lösningar inom bland annat joysticks, strömställare, sensorer samt EMC-skärmningar och termiska material. Här finns över 3 000 produkter i lager och ett produktprogram som omfattar över en miljon varianter.

Helena Benjamin, utesäljare Stigab

- Visst är det en utmaning att få in fler kvinnor i Addtech-koncernen. Men jag känner att engagemanget i frågan är genuint inom koncernen och att önskan om mer blandade team är stor, för att säkra rätt kompetens i hela organisationen. Jag är till exempel med i det koncerngemensamma nätverket AddQ som skapats för att få fler kvinnor att välja säljyrket som karriärväg i Addtechs dotterbolag. Förhoppningsvis kan jag som utesäljare inspirera andra kvinnor inom koncernen att våga ta klivet till ett verkligt spännande jobb, säger Helena.