Sittab

En som vet hur det känns att bli uppköpt är Anders Claesson, VD på Sittab som förvärvades 2013. Han var en av tre ägare, och han ville först inte alls sälja. Det gick bra för Sittab, som hade vuxit framgångsrikt och lönsamt med sina ergonomiprodukter för så kallade ”gula maskiner”. Anders Claesson tyckte att det fanns goda skäl att fortsätta på egen hand. Men efter några möten valde han att tänka om.

Anders Claesson, Sittab

- När Addtech förvärvade oss fick vi ett väldigt korrekt bemötande från deras sida, berättar Anders Claesson. Det fanns ett genuint intresse av att lära känna oss ordentligt på Sittab. De ville veta vilka våra nyckelpersoner var och svarade rakt på frågor från våra medarbetare om vad förvärvet skulle innebära. Det var nästan som att det satt i deras DNA hur de skulle bete sig. Addtech har också ett ”klustertänk” vid förvärv.

När ett nytt dotterbolag kommer in i Addtech-familjen placeras det tillsammans med liknande eller kompletterande bolag i gemensamma affärsenheter under ett affärsområde – detta för att bolagen snabbt ska komma in en miljö där de kan växa med likasinnade bolag.

Att kulturen stämde mellan köpare och säljare gjorde till slut en avgörande skillnad för Sittab-säljarna.

-Jag och mina partners bestämde oss slutgiltigt när vi förstod vilken fantastisk ”familj” vi skulle hamna i, med alla dess marknadsledande dotterbolag och kompetenta medarbetare, fortsätter Anders Claesson. Efter förvärvet har alla mina förväntningar infriats och idag står Sittab ännu starkare än vad jag hade kunnat föreställa mig.