Recab

Ett bolag med hållbara affärer i fokus är Recab, som ingår i affärsområdet Automation. Bolaget erbjuder idag ett flertal produkter och lösningar inom industriell automation, ofta i nära samarbete med kund. Ett exempel är kunden FluxSense, en spinoff från ett forskningsprojekt på Chalmers tekniska högskola i Göteborg, som erbjuder system för direkt analys och uppföljning av luftutsläpp från industri eller annan verksamhet.

- Denna systemlösning går verkligen hand i hand med målen i Parisavtalet från 2015, där kärnan är att begränsa den globala uppvärmningen genom att minska utsläppen av växthusgaser, säger Recabs marknadschef Annelie Ivansson.

Carolin Basilier, VD Recab

Industrier kan använda systemet för att göra mätningar, både mobilt och stationärt, för att identifiera avvikelser i sina utsläpp eller om man har läckage någonstans i sina processer. Recabs roll och bidrag till lösningen är att tillhandahålla tillförlitliga industridatorer som matchar systemets avancerade tekniska nivå.

- Det ställs mycket höga krav på de industridatorer som vi levererar, menar Annelie Ivansson. Bland annat måste de tåla höga temperaturer och relativt kraftiga vibrationer, något som en vanlig dator inte klarar av. Marknaden är global och lösningen ligger i absolut framkant av den tekniska utvecklingen inom området.