Necks

Necks Electric, som ingår i affärsområdet Energy, är ett av Addtechs framgångsrika dotterbolag som arbetar för en effektiv nätbyggnation. Bolaget har under de senaste åren tagit en position som en viktig aktör för att Sverige ska lyckas med att bygga ut elnätet i den takt som behövs för att klara av det växande elbehovet.

- Elnätet i Sverige står inför stora utmaningar för att vi ska lyckas med att ställa om till förnyelsebar och fossilfri energi, säger Necks Electrics VD Marcus Johansson. Stora investeringar krävs nu och långt in i framtiden för att täcka upp det elbehov som finns. Elbehovet ökar ju konstant tack vare till exempel elbilar och stora datahallar som kräver enormt mycket kraft.

Necks är en komplett materialleverantör inom eldistribution, transmission och transformatorstationer. Här ingår till exempel kraftledningsstolpar och isolatortillbehör – från fundamentet i en kraftledning ända upp till topplinan. Med egen produktion i Polen och partnerskap med andra leverantörer i hela världen, kan Necks erbjuda en heltäckande lösning från produktion till leverans av material.

- Jag vågar nog säga att utan Necks på den svenska marknaden, så skulle det bli svårt att bygga ut elnätet i den omfattning som krävs. Vi levererar produkter som verkligen behövs för att möjliggöra en fortsatt hög investeringstakt i det svenska elnätet. Stora investeringar har gjorts och görs i elnätet och vi har lyckats väldigt bra i vårt försäljningsarbete för att fånga upp de här affärerna, säger Marcus Johansson.

Ett exempel på en produkt som bidrar till en effektiv nätbyggnation är Necks Electrics kompletta system av gitterstolpar i stål. Konceptet består av tre familjer gitterstolpar som optimeras för att ge lägsta möjliga totalkostnad vid ledningsbyggnation med stålstolpar. Stolparna smälter in i sin omgivande miljö tack vare att de är ”genomskinliga” till viss del. Dessutom minskar linjegatans bredd med fyra meter jämfört med vanlig horisontalplacering av linor.