Insatech

Cirka en timmes resa sydväst om Köpenhamn ligger Insatech A/S. Bolaget ingår i affärsområdet Process Technology och säljer avancerade instrument för alla industrisegment. Insatech satsar alltmer på framtagande av egna tekniska produkter och lösningar. RemUVe är ett exempel på en egenutvecklad produkt som tagits fram i samarbete med Danmarks miljöministerium.

- RemUVe är ett vattenreningssystem för effektiv rening av dricksvatten och för att säkra att vattnet har hög kvalitet, säger Jacob Møller VD på Insatech. Vi använder en avancerad oxidationsprocess baserad på UV-ljus och väteperoxid för att skapa en reaktion som tar bort bekämpningsmedelsrester, klorerade lösningsmedel och läkemedelsrester – samtidigt som den skyddar mot bakterier.

Insatech fokuserar på två huvudområden för att främja hållbar utveckling; dels att minska koldioxidavtrycket i den marina industrin, dels renare dricks- och avloppsvatten.

- När det gäller RemUVe, så är våra primära kunder kommunala eller regionala vatten- och avloppsföretag. Huvudsakligen här i Danmark, men vi ser ett stort intresse även från andra länder i norra Europa. På lite längre sikt kommer vi att migrera RemUVetekniken till industriella tillverkningsprocesser. Insatech vill kunna bidra till en föränderlig och mer hållbar värld genom att erbjuda värdeskapande spjutspetsteknik som leder till lönsamhet och hållbara affärer, avslutar Jacob Møller.