Carbex

Carbex grundades redan 1887 och är idag huvudsakligen fokuserade på tillverkning av kolborstar för generatorer till vindkraftsturbiner samt kolborstar inom medicinteknik. Bolaget ingår i affärsområdet Electrification och har leverantörer i hela världen. Carbex VD, Joakim Hedlund, menar att bolaget ska ligga i absolut framkant när det gäller hållbarhet.

- Vi har skapat en process för leverantörsutvärderingar med styrdokument som vi kommer sätta igång så snart pandemin är över och vi kan börja besöka våra leverantörer igen. I processen kommer vi att poängbedöma varje leverantör och föreslå förbättringar inom hållbarhetsområdet. Varje leverantör ska här också sätta sin namnteckning på vår uppförandekod för leverantörer.

Joakim Hedlund, VD Carbex

Carbex har också låtit en extern part göra en hållbarhetsrevision på den egna verksamheten för att få svart på vitt på den egna statusen. Slutomdömet blev Very Good, men ambitionen är att bli ännu bättre på vissa områden.

- Hållbarhet är ju definitivt ett mer eller mindre avgörande konkurrensmedel idag, säger Joakim Hedlund. Våra kunder efterfrågar hållbara lösningar och då måste vi säkerställa hela vägen neråt i leverantörskedjan. Med vår process för hållbarhetsrevisioner har vi verktyget som garanterar det.