VÅR VERKSAMHET

Addtech - länken mellan leverantör och kund

Addtech består av cirka 120 självständiga dotterbolag. Dessa har en viktig roll både för leverantörer (tillverkare) och för köpare av produkter och lösningar, till exempel maskintillverkare, processindustrin och elnätsbolag.

Tillverkarna får en distributionskanal på den nordiska marknaden och tillgång till en bred och relevant kundbas. Kunderna å andra sidan får tillgång till en global produktmarknad utan att själva behöva vara specialister på olika produkters egenskaper och användningsområden. Den moderna batterimarknaden är ett bra exempel på en situation där behovet är lätt att beskriva medan en optimal lösning ställer stora krav på specialistkunskap och hög teknisk kompetens.