Industrial Process

Industrial Process marknadsför och säljer lösningar, delsystem samt komponenter som bidrar till att optimera industriella processer och flöden. Kunderna finns i ett 15-tal länder med tyngdpunkt inom nordeuropeisk industri.

INDUSTRIAL PROCESS BESTÅR AV AFFÄRSENHETERNA:

Industrial Products

Motion Technology

Power Drives

Process Technology

Affärsområdeschef

Anders Claeson

+46 8 470 49 02

Controller

Daniel Prelevic

Tel: +46 8 545 414 06

BOLAG INOM INDUSTRIAL PROCESS

Alla dotterbolag inom Industrial Process