Components omsätter ca:3 MSEK
Energy omsätter ca:1,8 MSEK
Industrial Process omsätter ca:1,6 MSEK
Power Solutions omsätter ca:1,5 MSEK

VÅRA AFFÄRSOMRÅDEN

Addtech består av drygt 130 självständiga bolag. Addtech arbetar aktivt med att utnyttja organisationen så effektivt som möjligt och bolagen samarbetar i olika grad med sina systerbolag. Verksamheten organiseras i följande fyra affärsområden. Läs mer om våra affärsenheter under respektive affärsområde.

COMPONENTS

Components marknadsför och säljer komponenter och delsystem inom mekanik, elektromekanik, hydraulik och elektronik samt automationslösningar. Kunderna finns främst inom nordisk tillverkningsindustri.

Components

ENERGY

Energy marknadsför och säljer produkter för transmission och distribution av el samt produkter inom elsäkerhet, elinstallation och förbindningsteknik. Kunderna finns främst inom energi- och elinstallationsmarknaden via föreskrivande led och elgrossister. 

Energy

INDUSTRIAL PROCESS    

Industrial Process marknadsför och säljer lösningar, delsystem samt komponenter, ofta under eget varumärke, som bidrar till att optimerade industriella processer och flöden. Kunderna finns främst inom nordeuropeisk tillverkningsindustri.    

Industrial Process

POWER SOLUTIONS    

Power Solutions utvecklar, marknadsför och säljer komponenter och systemlösningar som säkerställer kraftförsörjning samt styrning och kontroll av rörelser eller energiflöden, till exempel batterilösningar och produkter som används i interaktionen mellan människa och maskin. Kunderna finns främst inom specialfordon, telekom, miljö- och medicinteknik. Affärsområdet har starka egna varumärken samt nischproduktion.  

Power Solutions