MARKNAD

Marknadens drivkrafter: Globalisering och teknikutveckling

Addtech ingår i den internationella teknikhandelsmarknaden där aktörer köper, anpassar och säljer tekniska produkter och lösningar. Vi har valt att fokusera på speciella nischer med högt teknik- och kunskapsinnehåll. Den snabba tekniska utvecklingen ställer stora krav på att hela tiden ligga i framkant med teknikutvecklingen. Det är här vi kan göra skillnad för både våra kunder och våra tillverkare. 

Vill du veta mer om våra kunder och leverantörer?