LEVERANTÖRER

Vi är alltid på jakt efter nya leverantörer

En större del av Addtechbolagens försäljning kommer från vidareförsäljning av globala och marknadsledande leverantörers komponenter och delsystem. Ett samarbete med våra bolag ska vara det mest lönsamma sättet för leverantörerna att sälja sina produkter på de geografiska marknader där vi verkar.

En bra leverantör är:

  • Marknadsledande i sin nisch.
  • Arbetar med höga kvalitetskrav
  • Har en attraktiv produktutveckling
  • Har ett ansvarstagande förhållningssätt till etik- och miljöfrågor.