POWER SYSTEMS

Affärsenheten Power Systems utvecklar, tillverkar och marknadsför sina produkter på en global marknad genom ett antal specialiserad dotterbolag.

Vi är verksamma inom olika nischer men på ett eller annat sätt är vi knutna till teknikområdet kraftförsörjning.

Produktmässigt arbetar vi främst med lösningar inom kraftaggregat, lågspänningsapparater, komponenter och system för kraft- och signalöverföring, elektromekanik samt motorer och ställdon med högt ställda krav.

Komponenter och lösningar levereras främst till utvecklande och producerande kundföretag inom ett stort spektra av växande delsegment; från ergonomi och förnyelsebar energi till tele- och datakom och transportsektorn.

Flera av våra kunder utgörs av multinationella koncerner och vi har därför skräddarsydda lösningar för att stödja våra kunders material- och tillverkningsflöden på en internationell arena.

Vi arbetar nära våra kunders utvecklings- och inköpsavdelningar för att kunna erbjuda lösningar som uppfyller högt ställa kommersiella och tekniska krav.

POWER SOLUTIONS BESTÅR AV AFFÄRSENHETERNA:

Battery Systems

Customised Solutions

Power Systems


Kontaktperson
 

Per Lundblad

Affärsenhetschef

+46 70 795 66 02

per.lundblad@remove-this.addtech.remove-this.com


Våra företag inom affärsenheten Power Systems utvecklar, tillverkar och marknadsför sina produkter på en global marknad genom ett antal specialiserad dotterbolag.  

BOLAG INOM POWER SYSTEMS