Customised Solutions

Affärsenheten Customised Solutions bolag erbjuder kundanpassade lösningar av elektroniska komponenter för produkter som används i interaktionen mellan människa och maskin. 

Customised Solutions marknadsför och säljer sina produkter i hela världen, med fokus på Europa, Nordamerika och Kina. Affärsenhetens produkter och lösningar används av flera krävande OEM-tillverkare av gräv- och skogsmaskiner, elektriska fordon, bussar och medicinteknisk utrustning.

Bolagen inom Customised Solutions har till stor del egen konstruktion och tillverkning. Tillsammans med kundernas konstruktionsavdelning tar de fram lösningar som kostnadseffektivt uppfyller kundernas krav. Bolagens kompetens och produkter kretsar kring ergonomi och automation i syfte att förenkla operatörens dagliga arbete med maskinen eller utrustningen.

POWER SOLUTIONS BESTÅR AV AFFÄRSENHETERNA:

Energy Storage

Customised Solutions 

Power Supply Systems

Affärsenhetschef

Kontaktperson

Tomas Pehrsson

Affärsenhetschef

+46 70 586 12 92

Våra företag inom Customised Solutions erbjuder kundanpassade lösningar av elektroniska komponenter för produkter som används i interaktionen mellan människa och maskin. 

BOLAG INOM CUSTOMISED SOLUTIONS

Alla dotterbolag inom Customised Solutions