CUSTOMISED SOLUTIONS

Affärsenheten Customised Solutions bolag erbjuder kundanpassade lösningar av elektroniska komponenter för produkter som används i interaktionen mellan människa och maskin.

Customised Solutions marknadsför och säljer sina produkter i hela världen, med fokus på Europa, Nordamerika och Kina. Affärsenhetens produkter och lösningar används av flera krävande OEM-tillverkare av gräv- och skogsmaskiner, elektriska fordon, bussar och medicinteknisk utrustning.

Bolagen inom Customised Solutions har till stor del egen konstruktion och tillverkning. Tillsammans med kundernas konstruktionsavdelning tar de fram lösningar som kostnadseffektivt uppfyller kundernas krav. Bolagens kompetens och produkter kretsar kring ergonomi och automation i syfte att förenkla operatörens dagliga arbete med maskinen eller utrustningen.

Fordonsindustrin
Med fordonsindustrin som huvudinriktning förser affärsenheten OEM-tillverkare med produkter som elmotorer och drivlinor, joysticks, sensorer, vändskivor samt kompletta förarstolslösningar och knappsatser.

POWER SOLUTIONS BESTÅR AV AFFÄRSENHETERNA:

Battery Systems

Customised Solutions

Power Systems


Kontaktperson
 

Tomas Pehrsson

Affärsenhetschef

+46 70 586 12 92

tomas.pehrsson@remove-this.addtech.remove-this.com


Våra företag inom Customised Solutions erbjuder kundanpassade lösningar av elektroniska komponenter för produkter som används i interaktionen mellan människa och maskin.  

BOLAG INOM CUSTOMISED SOLUTIONS