BATTERY SYSTEMS

Affärsenheten Battery Systems består av ett antal bolag som alla arbetar inom olika nischer. Bolagen marknadsför och säljer standardprodukter och kundanpassade batterilösningar med tillhörande strömförsörjning, samt reservkrafts- och energilagringslösningar.

Enhetens största fokus ligger på att tillhandahålla kundanpassade speciallösningar till applikationer som behöver batteri- och/eller reservkraft. Affärsområdets bolag arbetar därför inom en rad skilda branscher, som exempelvis fordonsindustrin, försvaret, telekom och medicinteknik.

Försäljningen sker såväl genom återförsäljare, som direkt till OEM- och slutkunder. Affärsenheten representerar ledande globala varumärken inom området men har även egna varumärken inom utvalda produktområden. Battery Systems har stor erfarenhet av alla olika batterikemier.

Affärsenheten har vidare ett teknikutvecklingscenter och lång erfarenhet av att utveckla avancerade batterilösningar med tillhörande elektronik, modern testteknik för att testa och validera komponenter, samt färdigutvecklade batteripack. Affärsenheten har egen produktion av batteripack och energilagringslösningar i både Sverige och Kina.

Batteripack
Affärsenheten erbjuder kundanpassade batteripack som består av flera celler som är serie- och parallellanslutna baserat på enhetens spännings- och strömbehov. Batterierna används inom bland annat elfordon, militära- samt medicintekniska applikationer. Batteripacken består allt oftare av lithiumbatterier som har den fördelen att de kan lagra mer energi och behålla laddningen längre jämfört med bly- eller nickelbaserade batterier.

Reservkraft
Reservkraftslösningar från Battery System kan leverera elkraft oberoende av det allmänna elnätet och kan därmed förhindra kritiska processtopp vid elavbrott. Battery Systems har reservkraftslösningar för telekom och kraftmarknad, samt UPS (Uninterruptible Power Source)-utrustningar för andra applikationer.

POWER SOLUTIONS BESTÅR AV AFFÄRSENHETERNA:

Battery Systems

Customised Solutions

Power Systems


Kontaktperson
 

Peter Andersson

Affärsenhetschef

+358 40 5437099

peter.andersson@remove-this.addtech.remove-this.com


Våra företag inom Battery Systems erbjuder standardprodukter och kundanpassade batterilösningar med tillhörande strömförsörjning, samt reservkrafts- och energilagringslösningar.  

BOLAG INOM BATTERY SYSTEMS