Power Solutions

Power Solutions utvecklar, marknadsför och säljer komponenter och systemlösningar som säkerställer kraftförsörjning samt styrning och kontroll av rörelser eller energiflöden, till exempel batterilösningar och produkter som används i interaktionen mellan människa och maskin. Kunderna finns främst inom specialfordon, telekom, miljö- och medicinteknik. Affärsområdet har starka egna varumärken samt nischproduktion.

POWER SOLUTIONS BESTÅR AV AFFÄRSENHETERNA:

Energy Storage

Customised Solutions

Power Supply Systems

Affärsområdeschef

Niklas Stenberg

Tel: +46 702 67 94 99

Controller

Malin Enarson

Tel: +46 8 470 49 04

BOLAG INOM POWER SOLUTIONS

Alla dotterbolag inom Power Solutions