PROCESS TECHNOLOGY

Affärsenheten Process Technology består av ett tiotal bolag som säljer och marknadsför produkter, system och tjänster för analys och mätapplikationer till kunder inom pappers-, energi-, kemi-, marin- samt läkemedels- och petrokemisk industri.

Kundbasen består framförallt av nordiska bolag inom tillverkningsindustrin, men vissa kunder, främst marin- och petrokemisk industri, återfinns även internationellt.

Affärsenheten levererar huvudsakligen kompletta system och instrument inom områdena tryck-, nivå- och flödesmätning samt instrument för gas- och vätskeanalys. Affärsenheten erbjuder även tjänster som teknisk service, applikationskunskap samt systemintegration med utgångspunkt i kundens behov och tillverkningsprocess. Bolagen har som ambition att arbeta med långsiktig rådgivning med utgångspunkt i kundens behov.

Miljö
Ett ökat fokus på effektiv energianvändning och optimal användning av resurser skapar ökat behov av att kontrollera och analysera olika processer som t.ex. bränsleförbrukning inom marinområdet, renhet och sammansättning hos utsläppt processvatten från industrin.

Inom miljöområdet levereras kompletta system för övervakning av rökgaser från utsläpp, både från industriella processer och från fartyg. 

Tryck-, nivå- och flödesmätning
Produkterna används för att styra och optimera driftsprocesser och dessutom för att övervaka och kontrollera kundernas tillverkningsprocesser.

INDUSTRIAL PROCESS BESTÅR AV AFFÄRSENHETERNA:

Industrial Solutions

Process Technology


Kontaktperson
 

Claus Nielsen

Affärsenhetschef

+45 44 85 81 30

claus.nielsen@remove-this.addtech.remove-this.com

Våra företag inom Process Technology erbjuder produkter, system och tjänster för analys och mätapplikationer till kunder inom pappers-, energi-, kemi-, marin- samt läkemedels- och petrokemisk industri. 

BOLAG INOM PROCESS TECHNOLOGY