ENERGY SUPPLY

Affärsenheten Energy Supply består av ett tiotal bolag i Sverige, Norge, Finland och Polen. Bolagen tillverkar och marknadsför produkter för eldistribution. Affärsenhetens kunder utgörs av elnätsägare, elentreprenörer, elgrossister, järnvägsföretag och industrikunder.

Exempel på kunder är elnätsägare som Vattenfall, Statnett och Finngrid, järnvägskunder som Trafikverket och Jernbaneverket, samt industrikunder som Sandvik och Korsnäs.

Vissa av affärsområdets bolag är rena handelsbolag som marknadsför sina produkter mot sina lokala marknader, medan andra utvecklar, producerar och säljer egna produkter på en global marknad. Kännetecknande för bolagen i affärsenheten är stort tekniskt kunnande, starka varumärken samt betydande marknadsandelar inom bolagens respektive marknadssegment.

Transformatorer och ställverk
Kopplingsapparater och transformatorer för olika eldistributionssystem samt ställverk, främst tyngre industri.

Kraftledningsmateriel
Olika produkter som används för att bygga kraftöverföringssystem, som till exempel transmissions- och distributionssystem.

Maskinutrustning
Maskiner och redskap som används för byggnation av eldistributionssystem.

ENERGY BESTÅR AV AFFÄRSENHETERNA:

Energy Supply

Energy Products


Kontaktperson
 

Karl Zellner

Affärsenhetschef

+46 8 470 49 00

karl.zellner@remove-this.addtech.remove-this.com


Våra företag inom Energy Supply tillverkar och marknadsför produkter för eldistribution.

 

BOLAG INOM ENERGY SUPPLY