ENERGY PRODUCTS

Affärsenheten Energy Products utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer sina produkter och lösningar främst i Norden och Baltikum, men även globalt i viss utsträckning, genom ett antal specialiserade dotterbolag.

Verksamheten bedrivs primärt inom segmenten elinstallation, energieffektivisering, elsäkerhet och professionell belysning.

Komponenter och lösningar levereras bland annat till elgrossister, elinstallatörer, kommuner, industrin och maskintillverkare. Bland de större kunderna finns Ahlsell, ABB, Axis, Elektroskandia, Atlas Copco, Ericsson, Trafikverket och Rexel. Bearbetning sker både direkt av slutkunder och återförsäljare men även av föreskrivande led. Kännetecknande för affärsenheten är stort tekniskt kunnande, hög servicenivå, starka varumärken och marknadspositioner inom utvalda nischsegment.

Elektrisk installation
Elinstallationsprodukter vid renovering och byggnation av lokaler och bostäder. Exempel är säkringar, kabelgenomföringar, dosor, spisvakter, närvaro- och rörelsedetektorer, vatten- och värmestyrning/kontroll och installationsrör vilka stärker brandskydd, bidrar till ökad energieffektivisering och/eller mer effektiva installationer och funktioner. 

Elinstallationsprodukter för industriella miljöer, maskiner och infrastruktur såsom kabelskyddsslang, kontaktdon, maskin- och robotkabel, kabelförskruvningar, kapslingar, utrustning för kablagetillverkning och mät- och testutrustning.

Statisk- och mobil belysning samt belysningsstyrning för offentliga och industriella miljöer som bland annat bidrar till bättre arbetsklimat och högre energieffektivitet. 

Elektriska nätsäkerhetsprodukter
Utrustning som övervakar och mäter kvaliteten i elnätet för att skydda datorer och annan känslig utrustning i samband med spänningsvariationer i nätverket. Jordfelsövervakning som övervakar och larmar om vid elfel i olika miljöer.

ENERGY BESTÅR AV AFFÄRSENHETERNA:

Energy Supply

Energy Products


Kontaktperson
 

Åsa Skarbrandt

Affärsenhetschef

+46 768 162 162

asa.skarbrandt@remove-this.addtech.remove-this.com 


Våra företag inom Energy Products erbjuder komponenter och lösningar till elgrossister och elinstallatörer, men även till större industrier- och kommuner.  

BOLAG INOM ENERGY PRODUCTS