COMPONENTS SWEDEN

Affärsenheten Components Sweden består av ett antal bolag med verksamheter inom nischade produktområden. Bolagen marknadsför och säljer komponenter och delsystem inom områdena mekanik, hydraulik, elektromekanik och elektronik.

Kunderna är främst exportorienterade tillverkningsföretag inom verkstads-, energi-, medicintekniks- och specialfordonsindustrin. Components Sweden har en bred bas av agenturverksamhet men representerar även andra leverantörer och erbjuder egenutvecklade produkter.

Kundanpassningen av produkter och lösningar är betydande och sker i nära samarbete med kund och leverantör. Affärsenheten strävar kontinuerligt efter att öka mervärdet i sitt erbjudande för respektive kund och lägger stor vikt vid långsiktiga relationer. För mer komplexa kundbehov erbjuds lösningar som kan bestå av en kombination av komponenter och delsystem. Egen nischproduktion används för att möta specifika behov.

Mekanik
Exempel på produkter inom mekanik är linjära system och transmissioner som används vid linjära och roterande rörelser. Kunderna återfinns främst bland maskinbyggare och i hanteringsutrustningar.

Hydraulik
Inom området hydraulik, vilket även omfattar vakuum, pneumatik och tryckluft, säljs komponenter och lösningar som ventiler, aggregat, pumpar och filter. Komponenterna och delsystemen används för att skapa och styra stora hydraulikkrafter. Typiska kunder är tillverkare av specialfordon som entreprenad-, anläggnings- och skogsmaskiner samt truckar.

Elektromekanik och elektronik
Här återfinns produkter som elektriska motorer, växlar, motorstyrningar, sensorer, givare, omkopplare, kablage och kontaktdon och induktiva komponenter. Kunderna återfinns i flertalet marknadssegment, men främst inom medicinteknik samt energi- och robotindustri.


Kontaktperson
 

Michael Ullskog

Affärsenhetschef

+46 706 037 574

michael.ullskog@remove-this.addtech.remove-this.com


Våra företag inom Components Sweden erbjuder komponenter och delsystem inom områdena elektronik, elektromekanik och hydraulik.
 

BOLAG INOM COMPONENTS SWEDEN