COMPONENTS NORWAY

Affärsenheten Components Norway består av bolag som i huvudsak levererar komponenter, tekniska lösningar och delsystem inom hydraulik, mekanik, elektromekanik och automation. De största kunderna återfinns inom offshoreindustrin.

Components Norway erbjuder både standardiserade och kundanpassade produktlösningar. Ett närgående samarbete och långsiktiga relationer med kunder och leverantörer lägger grunden för leverans av högkvalitativa lösningar till såväl maskinbyggare som slutanvändare.

Mekanik och elektromekanik
Inom mekanik och elektromekanik erbjuder Components Norway produkter som linjära enheter, kulskruvar, energikedjor, sensorer och elektromotorer. Dessa komponenter används vid linjära och roterande rörelser inom robotindustrin, samt för maskiner inom förpacknings- och livsmedelsindustri.

Hydraulik
Affärsenhetens kunder inom offshoreindustrin efterfrågar ofta lösningar inom området hydraulik. Det kan handla om produkter som ventiler, pumpar och filter, som är specialanpassade för respektive kunds verksamhet. Hydrauliklösningarna används i många processer i samband med olje- och gasutvinning, filtrering av vatten och partiklar från ROV-system (Remote operated underwater vehicle), samt öppning och stängning av ventiler på fartyg.


Kontaktperson
 

Stein Kuvaas

Affärsenhetschef

+47 93 20 71 76

stein.kuvaas@remove-this.addtech.remove-this.com


Våra företag inom Components Norway erbjuder komponenter, tekniska lösningar och delsystem inom hydraulik, mekanik, elektromekanik och automation.
 

BOLAG INOM COMPONENTS NORWAY