Components Finland

Affärsenheten Components Finland består av ett antal bolag som marknadsför och säljer komponenter och delsystem inom mekanik, elektromekanik, hydraulik, elektronik, rökgasevakuering, mät- och styrsystem och byggautomation. Bolagen levererar automationslösningar till kunder inom tillverkande industri, underleverantörer, samt slutkunder inom elektronik- och telekomindustrin.

Inslaget av kundanpassning är betydande och sker i nära samarbete med kund och leverantör. Affärsenheten tillför mervärde till sina kunder, vilket leder till att kunderna tidigt i produkternas utvecklingsfas konsulterar affärsenhetens bolag.

Bolagen inom affärsenheten representerar tillverkare i Asien, Europa och USA, och fungerar som agenturer för dessa på de lokala marknaderna i Finland och Estland. För mer komplexa kundbehov erbjuder affärsenheten lösningar som kan vara av en kombination av komponenter och monterade delsystem.

Affärsenhetschef

Kontaktperson

Markku Suominen

Affärsenhetschef

+358 9 525 92 331

Våra företag inom Components Finland erbjuder komponenter och delsystem inom mekanik, elektromekanik, hydraulik, elektronik, rökgasevakuering, mät- och styrsystem och byggautomation.

BOLAG INOM COMPONENTS FINLAND

Alla dotterbolag inom Components Finland