COMPONENTS FINLAND

Affärsenheten Components Finland består av ett antal bolag som marknadsför och säljer komponenter och delsystem inom mekanik, elektromekanik, hydraulik, elektronik, rökgasevakuering, mät- och styrsystem och byggautomation. Bolagen levererar automationslösningar till kunder inom tillverkande industri, underleverantörer, samt slutkunder inom elektronik- och telekomindustrin.

Inslaget av kundanpassning är betydande och sker i nära samarbete med kund och leverantör. Affärsenheten tillför mervärde till sina kunder, vilket leder till att kunderna tidigt i produkternas utvecklingsfas konsulterar affärsenhetens bolag.

Bolagen inom affärsenheten representerar tillverkare i Asien, Europa och USA, och fungerar som agenturer för dessa på de lokala marknaderna i Finland och Estland. För mer komplexa kundbehov erbjuder affärsenheten lösningar som kan vara av en kombination av komponenter och monterade delsystem.

Mekanik och elektromekanik
Exempel på produkter inom detta område är linjärenheter, kulskruvar, elmotorer, omkopplare, kundunika transmissionskomponenter, sensorer och givare. Inom kategorin hydraulik, vilket även omfattar pneumatik, vakuum och tryckluft, säljs komponenter och lösningar som ventiler, pumpar, ejektorer och sugkoppar. Kunderna är främst tillverkare av medicinska applikationer, och verktygs-och förpackningsmaskiner.

Industriell automation
Servomotordrifter, PLC, sensor- och visionssystem, mätutrustningar samt maskinskydd är några produkter som affärsenheten erbjuder. Kunderna finns inom specialfordonsindustrin, samt bland tillverkare av automationsutrustning och förpackningsmaskiner.

Mobila maskiner
Affärsenheten erbjuder givare och komponenter som används i exempelvis skogsmaskiner. Produkterna möjliggör mätning av nivåer, vinklar, lägen och tryck, vilket bidrar till att maskinernas noggrannhet maximeras och risken för felaktig användning minimeras.


Kontaktperson
 

Markku Suominen

Affärsenhetschef

+358 400 418074

markku.suominen@remove-this.addtech.remove-this.com


Våra företag inom Components Finland erbjuder komponenter och delsystem inom mekanik, elektromekanik, hydraulik, elektronik, rökgasevakuering, mät- och styrsystem och byggautomation.  

BOLAG INOM COMPONENTS FINLAND