COMPONENTS DENMARK

Affärsenheten Components Denmark består av ett antal bolag som är verksamma inom nischade produktområden. Bolagen marknadsför och säljer komponenter, lösningar och delsystem inom hydraulik, mekanik, elektronik samt elektromekanik.

Kunderna återfinns främst inom den danska tillverkningsindustrin. Särskilt viktiga marknadsområden är energi och medicinteknik.

Bolagen inom Components Denmark har ambitionen att skapa mervärde för varje enskild kund, oavsett om det gäller större systemlösningar eller leverans av enstaka komponenter. Bolagen har tillgång till innovativ och marknadsledande teknik, håller en hög leverans- och servicekvalitet och erbjuder flexibla lösningar som förstärker kundernas konkurrenskraft.

Solenergi
Affärsenheten levererar kundspecifika fläktar som, bland annat, används för att kyla elektronik i solenergianläggningar (solar inverters) vilket används för att omvandla solljus till elektricitet.

Elektronik
Components Denmark levererar komponenter till elektronikindustrin, men producerar också färdiga enheter, något som säkerställer en hög kvalitetsnivå.

Audio HiFi
Affärsenheten levererar, till exempel, kundanpassade kylprofiler med inbyggda fläktar för olika applikationer. Arbetet sker från komponentförfrågan till färdigutvecklad, termisk testad och producerad enhet.


Kontaktperson
 

Henrik Möller

Affärsenhetschef

+45 408 738 30

henrik.moller@remove-this.addtech.remove-this.com


Våra företag inom Components Denmark erbjuder komponenter, lösningar och delsystem inom hydraulik, mekanik, elektronik samt elektromekanik.
 

BOLAG INOM COMPONENTS DENMMARK