MOTION & DRIVES

Affärsenheten Motion & Drives består av ett antal bolag med verksamheter inom nischade produktområden. Bolagen marknadsför och säljer lösningar, system och komponenter för applikationer inom industriell automation. 

Kunderna består främst av OEM-tillverkare och slutanvändare inom industriell automation och medicinteknik. Affärsenheten har en bred bas av agenturverksamhet men erbjuder även egenutvecklade produkter. Kundanpassningen av produkter och tjänster är betydande och sker i nära samarbete med kund och leverantör. Vi strävar efter att öka mervärdet i erbjudandet för varje kund och lägger stor vikt vid långsiktiga relationer.


Kontaktperson
 

Anders Jacobsson

Affärsenhetschef

+46 708 641 526

anders.jacobsson@remove-this.addtech.remove-this.com


Våra företag inom Motion Drives marknadsför och säljer lösningar, system och komponenter för applikationer inom industriell automation.
 

BOLAG INOM MOTION & DRIVES

Alla dotterbolag inom Motion & Drives

Dotterbolag