INDUSTRIAL IT & SENSORS

Affärsenheten Industrial IT & Sensor består av ett antal bolag specialiserade på lösningar inom industriell kommunikation, styrsystem, datorer, sensorer, vision-produkter och cybersäkerhet. Det kan till exempel handla om att hjälpa kunderna med avancerade sensorlösningar för att upptäcka, mäta och analysera aktiviteter i ett produktionsflöde. Kunderna finns främst inom industriell automation, infrastruktur och försvarsindustri.


Kontaktperson
 

Cees Koetsier

Affärsenhetschef

+45 222 026 14

cees.koetsier@remove-this.addtech.remove-this.com


Våra företag inom Industrial IT & Sensors är specialiserade på lösningar inom industriell kommunikation, styrsystem, datorer, sensorer, vision-produkter och cybersäkerhet.

BOLAG INOM INDUSTRIAL IT & SENSORS

Alla dotterbolag inom Industrial IT & Sensors

Dotterbolag