FIBER-OPTIC COMMUNICATION

Affärsenheten Fiber-Optic Communication består av ett antal bolag som säljer och marknadsför lösningar för fiberoptik. Fiberoptik används för infrastruktur för kommunikationsnät men även inom nischade områden som cybersäkerhet.


Kontaktperson
 

Patrik Klerck

Affärsområdeschef

+46 708 64 15 17

patrik.klerck@remove-this.addtech.remove-this.com


Våra företag inom Fiber-Optic Communication säljer och marknadsför lösningar för fiberoptik.

BOLAG INOM FIBER-OPTIC COMMUNICATION

Alla dotterbolag inom Fiber-Optic Communication

Dotterbolag