AUTOMATION

Automation marknadsför och säljer intelligenta lösningar, delsystem och komponenter till bland annat industriell automation och infrastruktur, exempelvis lösningar för robotik, styrsystem, sensorer, industriella nätverk och kommunikationsnät. 

 

Affärsområdet Automation fokuserar på att hjälpa kunder inom industri och infrastruktur att skapa nya automatiserade processer med skräddarsydda tekniska lösningar och tjänster. Verksamheten kännetecknas av stort tekniskt kunnande, hög servicenivå och starka marknadspositioner i utvalda nischsegment.

Affärsområdets bolag har en stark affärsposition i Norden och delar av övriga Europa. Efterfrågan följer tillverkningsindustrins utveckling mot automatisering och smarta fabriker såväl som infrastrukturutbyggnaden för kommunikationsnät, cybersäkerhet och investeringar inom ”smarta städer”. Inom flera områden har vi egna produkter, men långsiktiga relationer med ledande internationella leverantörer är också prioriterade och avgörande för framgång.

OEM-tillverkare och slutanvändare inom automationsutrustning och medicinteknik, försvarsindustri, teleoperatörer och installatörer av fibernät, processindustri, transport mm.

Lösningar för industriell kommunikation, styrsystem, datorer, sensorer, visionsprodukter, motordrifter, linjärenheter, transmissioner samt komponenter och lösningar för fibernät


Affärsområdeschef
 

Patrik Klerck

+46 708 64 15 17

patrik.klerck@addtech.com


Vice Affärsområdeschef


Markku Suominen

+358 9 525 92 331

markku.suominen@remove-this.addtech.remove-this.com


Controller


Andreas Jäderberg

+46 72 705 09 96

andreas.jaderberg@addtech.com

 

BOLAG INOM AUTOMATION

Aratron AB
Aratron AB+46 8 404 16 00http://www.aratron.se/sv/
Aratron AS
Aratron AS+47 23 19 16 60http://aratron.no/
Bondy LMT A/S
Bondy LMT A/S+45 70151414http://www.bondy.dk/
Elkome Oy
Elkome Oy+358 29 007 4410https://elkome.com/en/solutions/
Fibersystem AB
Fibersystem AB+46 8 564 828 80http://www.fibersystem.com
Gigacom AB
Gigacom AB+46 8 626 69 90http://www.gigacom.se
Hans Følsgaard A/S
Hans Følsgaard A/S+4543208600http://www.hf.dk
Isotron EU
Isotron EU+31 73 639 16 39https://www.isotron.eu/
Metric Industrial AS
Metric Industrial AS+47 23 89 69 00http://www.metricindustrial.no
Movetec OY
Movetec OY+358 9 5259 230http://www.movetec.fi/fi
Omni Ray AG
Omni Ray AG+41 44 802 28 80https://www.omniray.ch/
Recab AB
Recab AB+46 8 683 03 00http://www.recab.com/
Recab UK Ltd.
Recab UK Ltd.+44 1634 300900https://www.recabuk.com/
Rollco A/S
Rollco A/S+45 75 52 26 66http://www.rollco.dk
Rollco AB
Rollco AB+46 42 150040http://www.rollco.se
Rollco Norge AS
Rollco Norge AS+47 32 84 00 34http://www.rollco.no
Rollco Oy
Rollco Oy+358 207 57 97 90http://www.rollco.fi
Rollco Taiwan Co. Ltd
Rollco Taiwan Co. Ltd+886286872720http://www.rollco-tw.com
Sensor Control Nordic AB
Sensor Control Nordic AB+46 8 668 21 00http://www.scnnordic.com/se
Sensor ECS A/S
Sensor ECS A/S+45 4375 4480http://www.sensorecs.dk
Thiim A/S
Thiim A/S+45 44858000http://www.thiim.com
Triple-S
Triple-S+47 22 79 05 20http://www.triple-s.no/

Alla dotterbolag inom Automation

Dotterbolag