AFFÄRSENHET

Customised Solutions

Bolagen inom affärsenheten erbjuder kundanpassade lösningar inom interaktionen mellan människa och maskin, styrning och automatisering av fordon och drivlina.

Erbjudandet består av att tillsammans med kundernas konstruktionsavdelning utveckla lösningar som kostnadseffektivt uppfyller kundernas krav. Bolagens kompetens och produkter kretsar kring ergonomi, automation och framdrift i syfte att förenkla operatörens dagliga arbete. Bolagen har till stor del egen konstruktion och tillverkning.

Affärsenhetens produkter och lösningar används av flera krävande OEM-tillverkare av entreprenad- och skogsmaskiner, maskiner för gruvdrift, elektriska fordon, bussar samt medicinteknisk utrustning. Kunderna finns i hela världen men med fokus på Europa, Nordamerika och Kina.

Exempel på produkter är elmotorer och drivlinor, joysticks, sensorer, vändskivor samt kompletta förarstolslösningar och knappsatser.

Kontaktperson

Affärsenhetschef Customised Solutions

Tomas Pehrsson
+46 70 586 12 92
tomas.pehrsson@addtech.com

Våra bolag
Affärsområden
Affärsenheter
Land