AFFÄRSENHET

Battery Systems

Bolagen inom affärsenheten marknadsför och säljer standardprodukter samt kundanpassade batterilösningar med tillhörande strömförsörjning, reservkrafts- och energilagringsprodukter i valda nischer.

Affärsenheten representerar ledande globala varumärken inom området men har även egna varumärken inom utvalda nischer. Affärsenheten ligger också i frontlinjen för att tillhandahålla kundanpassade speciallösningar till applikationer med behov av batteri- och/eller reservkraft.

Kunderna finns inom en rad skilda branscher, som exempelvis fordonsindustrin, försvaret, telekom och medicinteknik. Försäljningen sker genom återförsäljare, men också direkt till OEM- och slutkunder.

Inom enheten finns ett teknikutvecklingscenter med lång erfarenhet av att utveckla avancerade batterilösningar med tillhörande elektronik, modern testteknik för att testa och validera komponenter, samt färdigutvecklade batteripack. Affärsenheten har egen produktion av batteripack och energilagringslösningar i både Sverige och Kina.

Affärsenhetens lösningar används inom bland annat elfordon, militära- samt medicintekniska applikationer. Reservkraftslösningar från Battery System kan leverera elkraft oberoende av det allmänna elnätet och kan därmed förhindra kritiska processtopp vid elavbrott

Kontaktperson

Affärsenhetschef Battery Systems

Peter Andersson
+358 405 437 099
peter.andersson@addtech.com

Våra bolag
Affärsområden
Affärsenheter
Land