AFFÄRSOMRÅDE

Power Solutions

Bolagen inom Power Solutions utvecklar, marknadsför och säljer komponenter och tekniska lösningar för kraftförsörjning samt styrning och kontroll av rörelser eller energiflöden. Kunderna finns till exempel inom specialfordon, telekom, miljö- och medicinteknik.

Bolagen inom affärsområdet involveras ofta i kundens konstruktionsfas och kan därför vara med och påverka och optimera kundens slutprodukt. Affärsområdet har ett flertal egna starka varumärken, har utvecklat en betydande FoU-kompetens samt bedriver egen produktion i valda nischer.

Power Solutions tillväxt drivs i hög utsträckning på av samhällets snabba teknikutveckling – inte minst när det gäller elektrifiering och utbyggnaden av 5G. Affärsområdet har därför sedan flera år investerat i spetskompetens inom strömförsörjning och styrning. Satsningar som nu skapat konkurrensfördelar i takt med tekniken blir allt mer komplex.

Affärsområdets bolag har ofta ledande marknadspositioner i valda nischerna och erbjudandet består av batterilösningar, kraftförsörjning, ergonomiska förarmiljöer, styrning samt aktivering av rörelser. Kunderna är huvudsakligen OEM-företag, men även en stor del slutanvändare, i och utanför Norden.

Affärsområdet är Nordens största oberoende distributör av batterier och innehar agenturer till ett flertal världsledande varumärken för de flesta batterityper och applikationer.

Power Solutions består av affärsenheterna:

Kontaktperson

Affärsområdeschef

Per Lundblad
Våra bolag
Affärsområden
Affärsenheter
Land