AFFÄRSENHET

Process Technology

Bolagen inom affärsenheten säljer och marknadsför produkter, system och tjänster för mätning, rening och reglering till kunder inom pappers-, energi-, kemi-, marin- samt läkemedels- och petrokemisk industri.

Affärsenheten levererar kompletta system och instrument inom områdena luft och vattenrening, mätning och reglering av tryck, nivåer och flöden samt instrument för gas- och vätskeanalys. Affärsenheten erbjuder även tjänster som teknisk service samt systemintegration med utgångspunkt i kundens behov och tillverkningsprocess. Bolagen har en ambition att arbeta med långsiktig rådgivning i nära samarbete med kund.

Kundbasen består framförallt av nordiska bolag inom tillverkningsindustrin, men vissa kunder, främst marin- och petrokemisk industri, återfinns även internationellt.

Ett ökat fokus på effektiv energianvändning och optimal användning av resurser skapar ökat behov av att kontrollera och optimera olika processer som tex bränsleförbrukning inom marinområdet samt renhet och sammansättning av processvatten från industrin. Inom miljöområdet levereras kompletta system för övervakning och rening av rökgaser från utsläpp, både från industriella processer och från fartyg.

Kontaktperson

Affärsenhetschef Process Technology

Claus Nielsen
+45 44 85 81 30
claus.nielsen@addtech.com

Våra bolag
Affärsområden
Affärsenheter
Land