AFFÄRSENHET

Industrial Solutions

Bolagen inom affärsenheten hjälper sina kunder att bidra till att förbättra kundens slutprodukt och produktionsprocesser. Detta görs genom ett nära samarbete, där produkter och lösningar utvecklas för att tillfredsställa kundens behov.

Produkter och lösningar som erbjuds är elektriska drivsystem, transmissioner, tätningar, kedjor samt lösningar inom mekanisk ytbehandling. Två specifika områden för affärsenheten finns inom förädling av trä och hantering och återvinning av avfall. Inom dessa områden erbjuds förutom nämnda lösningar virkestorkar, timmersortering och system för avfallshantering.

Affärsenhetens bolag är främst verksamma inom Norden, Storbritannien och Centraleuropa. Kunderna finns inom mekanisk-, skogs-, stål- och gruvindustri såväl som inom energi, livsmedels- och läkemedelsindustri.

Hållbara lösningar och produkter står i fokus i vårt kunderbjudande. Genom exempelvis våra virkestorkar ökas användandet av det hållbara materialet trä. Lösningar för återvinning av material och bidragandet till den cirkulära ekonomin är ett annat exempel. Det finns många fler exempel, allt från O-ringar som är avgörande för rätt funktion och säkerhet till lyftkedjelösningar som finns i säkerhetskritiska applikationer.

Kontaktperson

Affärsenhetschef Industrial Solutions

Daniel Prelevic
+46 703 09 93 29
daniel.prelevic@addtech.com

Våra bolag
Affärsområden
Affärsenheter
Land