AFFÄRSOMRÅDE

Industrial Process

Effektivare processflöden och minskad miljöpåverkan

Bolagen inom Industrial Process erbjuder produkter och lösningar som effektiviserar industriella processflöden. Erbjudande omfattar såväl egna produkter och varumärken som modifierade produkter samt handelsprodukter.

Affärsområdets bolag har starka positioner i sina marknadsnischer med stora möjligheter att växa långsiktigt. Hög teknisk kompetens skapar mervärden för kunderna genom exempelvis konkurrenskraftigare produkter, säkrare arbetsmiljö samt minskad miljöpåverkan.

En stark drivkraft som skapar affärsmöjligheter är samhällets ökade krav på hållbarhetslösningar, framförallt vad gäller de ökade kraven på industrin att minska sin miljöpåverkan, till exempel vad gäller avgasrening.

Produkter och tekniska lösningar ligger ofta i framkant av utvecklingen inom dessa områden. Ett sådant exempel är virkestorkar som ökar effektiviteten i sågverkens produktion. Andra exempel är gasanalysatorer och spjäll som mäter och reglerar utsläpp från fartyg och kraftvärmeverk samt transportkedjor i högkvalitativt stål med trettio gånger längre livslängd jämfört med tidigare material.

Två relativt nya produktområden inom Industrial Process, där vi ser goda tillväxtmöjligheter, är avfalls- och återvinningssystem samt system för rening av dricks- och avloppsvatten.

Industrial Process består av affärsenheterna:

Kontaktperson

Affärsområdeschef

Claus Nielsen

Vice Affärsområdeschef

Daniel Prelevic
Våra bolag
Affärsområden
Affärsenheter
Land