AFFÄRSENHET

Energy Supply

Bolagen inom affärsenheten finns i Sverige, Norge, Finland, Danmark samt Polen och tillverkar och säljer produkter för eldistribution. Kunderna utgörs av elnätsägare, elentreprenörer, grossister, järnvägsföretag och industrikunder. 

Vissa av affärsområdets bolag marknadsför sina produkter mot sina lokala marknader, medan andra utvecklar, producerar och säljer egna produkter på en global marknad. 

Kännetecknet för alla bolagen inom enheten är stort tekniskt kunnande, starka varumärken samt betydande marknadsandelar inom bolagens respektive marknadssegment. 

Kunderna är elnätsägare som Svenska Kraftnät, Statnett och Finngrid, järnvägskunder som Trafikverket och Jernbaneverket, samt industrikunder som Sandvik.

Exempel på produkter är kopplingsapparater och transformatorer för olika eldistributionssystem samt ställverk, främst tyngre industri. Andra exempel är produkter som används för att bygga kraftöverföringssystem, som till exempel transmissions- och distributionssystem samt maskiner och redskap som används för byggnation av eldistributionssystem.

Övriga produkter är utrustning som övervakar och mäter kvaliteten i elnätet för att skydda datorer och annan känslig utrustning i samband med spänningsvariationer i nätverket. Jordfelsövervakning som övervakar och larmar om vid elfel i olika miljöer.

Kontaktperson

Affärsenhetschef Energy Supply

Karl Zellner
+46 8 470 49 00
karl.zellner@addtech.com

Våra bolag
Affärsområden
Affärsenheter
Land