AFFÄRSENHET

Components Sweden

Bolagen inom Components Sweden marknadsför och säljer komponenter och delsystem i nischade produktområden inom elektronik, elektromekanik, mekanik, och hydraulik.

Kundanpassningen av produkter och lösningar är betydande och sker i nära samarbete med kund och leverantör. Bolagen strävar kontinuerligt efter att öka mervärdet i sitt erbjudande för respektive kund och lägger stor vikt vid långsiktiga relationer. För mer komplexa kundbehov erbjuds lösningar som kan bestå av en kombination av komponenter och delsystem. Egen nischproduktion används för att möta specifika behov.

Affärsenheten har en bas av agenturverksamhet men representerar även andra leverantörer samt erbjuder egenutvecklade produkter. Kunderna är främst exportorienterade tillverkningsföretag inom elektronik-, specialfordons- och verkstadsindustrin.

Inom elektromekanik och elektronik återfinns produkter såsom elektriska motorer, växlar, motorstyrningar, sensorer, givare, omkopplare, kablage & kontaktdon samt induktiva lösningar. Kunderna återfinns i flertalet marknadssegment, men främst inom elektronik, specialfordons-, verkstads- och medicinteknisk industri.

Inom produktområdet hydraulik säljs komponenter och lösningar såsom ventil- & blocklösningar, aggregat, pumpar och filter. Typiska kunder är tillverkare av specialfordon som entreprenad-, anläggnings- och skogsmaskiner samt truckar.

Kontaktperson

Affärsenhetschef Components Sweden

Michael Ullskog
+46 706 037 574
michael.ullskog@addtech.com

Våra bolag
Affärsområden
Affärsenheter
Land