AFFÄRSENHET

Components Norway

Bolagen inom Components Norway marknadsför och säljer komponenter och delsystem i nischade produktområden inom elektromekanik, mekanik, och hydraulik.

Ett nära samarbete och långsiktiga relationer med kunder och leverantörer lägger grunden för leverans av högkvalitativa lösningar till tillverkningsindustrin. Bolagen erbjuder både standardiserade och kundanpassade produktlösningar. De största kunderna återfinns inom marine- och offshoreindustri.

Inom produktområdena erbjuder bolagen produkter och lösningar så som ventiler, hydraulikblock, pumpar, filter, energikedjor och pantografer.

Affärsenhetens kunder inom marin- och offshoreindustrin efterfrågar ofta lösningar inom området hydraulik och processflöden. Det kan handla om produkter som ventiler, pumpar och filter, som är specialanpassade för respektive kunds verksamhet. Hydrauliklösningarna används i många processer i samband med olje- och gasutvinning, filtrering av vatten och partiklar från ROV-system (Remote operated underwater vehicle), samt öppning och stängning av ventiler på fartyg och i offshoreindustrin. Energikedjor säljs främst till offshoreindustri, verkstadsindustri samt livsmedelsindustri och pantograferna till spårvagnstillverkare och eldrivna färjor.

Kontaktperson

Affärsenhetschef Components Norway

Joseph Kan
+46 70 760 26 28
Joseph.kan@addtech.com

Våra bolag
Affärsområden
Affärsenheter
Land