AFFÄRSENHET

Components Finland

Bolagen inom Components Finland marknadsför och säljer komponenter och delsystem i nischade produktområden inom elektronik, elektromekanik, mekanik och hydraulik.

Bolagen representerar tillverkare i främst Europa och Asien och fungerar som agenturer för dessa på de lokala marknaderna i Finland och Estland. För mer komplexa kundbehov erbjuder affärsenheten lösningar som kan vara av en kombination av komponenter och delsystem.

Inslaget av kundanpassning är betydande och sker i nära samarbete med kunder och leverantörer. Affärsenheten har ett tydligt fokus på mervärde, vilket leder till att kunderna tidigt i produkternas utvecklingsfas konsulterar affärsenhetens bolag.

Bolagen levererar komponenter och lösningar till kunder inom tillverkande industri inom elektronik-, elektromekanik-, mekanik och telekomindustrin.

Exempel på produkter är sensorer, givare, displayer, omkopplare, kablage & kontaktdon samt hydraulik. Kunderna återfinns främst inom elektronik-, verkstads-, specialfordons- och medicinteknikindustrin.

Kontaktperson

Affärsenhetschef Components Finland

Markku Suominen
+358 400 418074
markku.suominen@addtech.com

 

Våra bolag
Affärsområden
Affärsenheter
Land